Assortiment


Toon alle producten

Winkelwagen

VirtueMart
Uw mandje is momenteel leeg.

Klanten loginDisclaimer PDF Afdrukken E-mail
Disclaimer                
Kingma Holten  spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens
op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door
haar langs elektronische weg aangeboden informatie en producten. Kingma Holten behoudt zich
het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen zonder nadere aankondiging.
Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel
zijn, dan aanvaardt Kingma Holten  geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen
hiervan. Ook kan Kingma Holten  geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn
van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Kingma
Holten  garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden
ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat
ontvangen of verwerken daarvan. Kingma Holten aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de
inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. De geboden
informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is
voor uw eigen rekening en risico. Als rechthebbende behouden wij alle rechten met betrekking tot de
geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, producten, prijzen, grafisch materiaal en
logo's. Op de informatie van deze website en op de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
Hoogachtend,                
Kingma Holten                   
Laatst aangepast op dinsdag, 02 februari 2010 13:43